• Fachada
 • big4
 • big2
 • big5
 • big3

L’aula d’estudi és un servei que l’escola ofereix algunes tardes i que es planteja diversos objectius:

 1. Aprofitar el temps que molts alumnes disposen abans que puguin ser recollits pels familiars o començar una activitat extraescolar.
 2. Ser eficients en el temps d’estada a l’aula, ja que aquesta estarà sota la supervisió i control d’un mestre de l’escola. Som conscients que a casa, sovint hi ha elements que distorsionen i fan endarrerir l’inici de la feina o empitjorar els resultats (tv, internet, messenger,etc) .El carrer o el pati del centre també tempta molt...
 3. Oferir un espai adequat, en silenci i supervisat que permet que els alumnes participants aprenguin a treballar en silenci i concentradament.
 4. De vegades, a casa, els deures i treballs d’escola acaben per convertir-se en font de conflictes i tensions. L’aula d’estudi pot ser una alternativa a tenir en compte

 En qualsevol cas cal tenir present que:

 1. No es tracta de “classes de repàs”. La funció bàsica és que els vostres fills aprofitin el temps per a fer les seves tasques d’escola.
 2. Per aconseguir aquests objectius cal que els alumnes vinguin regularment, cal que siguin puntuals, que portin el material necessari i que siguin responsables amb el compromís adquirit.
 3. El mestre serà molt exigent en les condicions de l’aula: silenci, ordre, organització.

 

 • QUIN SERÀ L’HORARI QUE S’OFEREIX?
 1. Plantegem sessions d’una hora i quart.
 2. L’horari serà sempre el mateix : de 17,15 a 18,30 hores
 3. Davant alguna incompatibilitat horària, caldrà que els pares parlin amb el responsable de l’aula amb la intenció de deixar constància de la mateixa.
 4. En principi s’obriran grups tots els dies de la setmana sempre que hi assisteixin, de forma regular, més de 10 alumnes

 • PLACES LIMITADES
 1. S’utilitzarà una aula de secundària i el nombre màxim que s’admetrà és de 20 alumnes.
 2. Davant la impossibilitat d’oferir-ne més. Els que estiguin interessats hauran de ser prou responsables. 3 faltes mensuals sense justificar dins el seu horari acordat, impediran poder continuar fent ús d’aquest servei.

 • QUINES SERAN LES QUOTES A PAGAR?

Als migdia, de 3r a 6è d’EP : 16 € , a la tarda de dilluns, dimarts, dimecres i/o dijous, de 5è d’EP a 4t d’ESO : 20€ (tarifa plana)

Aula d'Estudis