• Fachada
  • big4
  • big2
  • big5
  • big3
DOCUMENT
LINK
CONTINGUT
PROJECTE EDUCATIU
El nostre concepte d'escola , línees bàsiques de treball , referències a documents marc que contenen les pautes de treball en diferents àmbits : tutoria, atenció a la diversitat, projecte lingüístic, avaluació...
POLÍTICA DE QUALITAT
Document de principis on s'exposen la Missió, visió i valors de les escoles salesianes que depenen de la inspectoria Nostra Senyora de la Mercè ( les de Catalunya,les de les Illes Balears, dues de l'Aragó i i la d'Andorra )
NORMES DE TREBALL I CONVIVENCIA 

Normes de Treball i de Convivència que han de respectar els alumnes

CALENDARI APROVAT PEL CONSELL ESCOLAR

Normes d'Organització i Funcionament del Centre (NOFC) 

 El document té dues parts, una que inclou el Reglament de Règim Interior amb tot el seu articulat i altra que explicita l’organització de l’acció educativa escolar amb els criteris i mecanismes de coordinació educativa, referenciant tots els documents que la configuren.
FULL PER PRESENTAR QUEIXES I/O RECLAMACIONS
Format de full per presentar suggeriments o reclamacions. Les famílies i/o el personal pot imprimir el full, omplir-lo i dipositar-lo a la bústia de l'recepció. En rebran resposta.