• Fachada
  • big4
  • big2
  • big5
  • big3

El Servei d'Assessorament Psicopedagògic (SAPP) està format per Glòria Loká i Mireia Camprubí

L'objectiu principal del SAPP és acompanyar i atendre Els principals protagonistes de l'educació: pares, mares, tutors, tutores i alumnes.

Les funcions del SAPP contribueixen a la millora de la qualitat dels processos d'ensenyament-aprenentatge i a la recerca d'estratègies per afrontar les situacions de conflicte o de dificultat. Aquests processos es concreten en les següents funcions:

-    preventiva
-    formativa
-    orientadora i d'assessorament
-    avaluativa i de seguiment

El tutor/a és la figura principal de l'educació dels alumnes a l'escola. És a partir de la figura del tutor o tutora que es realitza el treball en equip i es despleguen les funcions del SAPPEquip de SAPP

Mireia Camprubí i Glòria Loká